close
InstagramYoutube

Wykonywane zabiegi

Protetyka

Sukcesy w leczeniu protetycznym

Przypadek Pierwszy

 

Przypadek korony

korony licówki
Zęby dolne przed leczeniem Zęby dolne po zacementowaniu koron
   
Model SLA
Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu - na modelu SLA
 

Zęby (siekacze 32, 31, 41, 42) w żuchwie z nieszczelnymi rekonstrukcjami obejmującymi ponad 70% powierzchni koron zębów. Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu. Korony wykonane
w technice cad-cam za pomocą skanera Lava C.O.S. 3M (bez konieczności pobierania tradycyjnego wycisku).

 

Przypadek Drugi

Przed leczeniemPo zacementowaniu koron
Siekacze górne przed leczeniem Siekacze górne po zacementowaniu koron
   
Zęby (siekacze 12, 11, 21, 22) w szczęce z nieszczelnymi rekonstrukcjami obejmującymi ponad 90% powierzchni koron zębów. Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych pełnoceramicznych cementowanych adhezyjnie.

 

 

Przypadek Trzeci

 

Siekacze przed leczeniemNowe uzupełnienia protetyczne
Siekacze górne przed leczeniem Uśmiech pacjentki z nowymi uzupełnieniami protetycznymi :)
   
Po zacementowaniu koron i licówki
Siekacze górne po zacementowaniu koron oraz licówki
 
Zęby (siekacze 12, 11, 21, 22) w szczęce z nieszczelnymi starymi koronami porcelanowymi na podbudowie z metalu
(widoczne przebarwione tkanki korzeni zębów i brak naturalnej przezierności koron).
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu na zębach 12, 11, 21
i licówka porcelanowa na zębie 22.

 

 

Przypadek Czwarty

 

Przed leczeniemNowe uzupełnienia protetyczne
Widok górnych zębów w uśmiechu przed leczeniem Widok górnych zębów w uśmiechu z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby w szczęce z nieszczelnymi rekonstrukcjami kompozytowymi. Widoczna zaburzona linia uśmiechu - zęby boczne wędrują w kierunku braków skrzydłowych.
Podjęte leczenie: wykonano mosty porcelanowe na stopie nieszlachetnym. Wyrównano linię uśmiechu i przywrócono jaśniejszy kolor zębom, który lepiej komponuje się z delikatną jasną karnacją pacjenta.

 

 

Przypadek Piąty

 

Tuż przed leczeniemZęby po leczeniu
Widok górnych zębów przed leczeniem Widok górnych zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby w szczęce z nieszczelnymi rekonstrukcjami kompozytowymi przebarwionymi po leczeniu kanałowym.
Podjęte leczenie: siekacze górne (12, 11, 21, 22) pokryto koronami porcelanowymi.

 

 

Przypadek Szósty

 

Górne zęby leczenieUzupełnienie protetyczne
Widok górnych zębów przed leczeniem Widok górnych zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby w szczęce z nieszczelnymi wypełnieniami kompozytowymi na zębach: 12, 11. Wokół starych wypełnień krwawiące
(przy dotknięciu) dziąsła.
Podjęte leczenie: siekacze górne (12 i 11) wymagały powtórnego leczenia kanałowego, folary wzmocniono wkładami z włókna szklanego i pokryto koronami porcelanowymi na podbudowie z tlenku cyrkonu. Pacjentka umówiona jest na podobne leczenie dotyczące dolnej lewej jedynki w związku zaobserwowaniem znacznej różnicy względem pozostałych zębów.

 

 

Przypadek Siódmy

 

Zęby górneUzupełnienia protetyczne
Widok górnych zębów przed leczeniem Widok górnych zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
przed leczeniemzdrowe zęby
Widok górnych zębów w uśmiechu przed leczeniem Widok górnych zębów w uśmiechu z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Patologiczne starcie zębów szczęki.
Podjęte leczenie: wszystkie żeby górne pokryte licówkami i koronami na podbudowie z tlenku cyrkonu.

 

 

Przypadek Ósmy

 

Przed leczeniem stomatologicznymNowe uzupełnienia protetyczne
Widok górnych zębów w uśmiechu przed leczeniem Widok górnych zębów w uśmiechu z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby w szczęce z nieestetycznymi wypełnieniami kompozytowymi. Brak korony zęba 13 uzupełniony za pomocą protezy.
Podjęte leczenie: brak zęba 13 uzupełniono mostem porcelanowym na zębach 14-12. Na ząb 11 założono licówkę porcelanową, a na zęby 21 i 22 korony porcelanowe.

 

 

Przypadek Dziewiąty

 

Zęby do leczeniaPo leczeniu zębów
   
   
Ząb 22, w którym korzeń był złamany wzdłuż.
Podjęte leczenie: usunięto i wykonano most tymczasowy natychmiastowo po okresie gojenia. Nowy most ostateczny wykonany został na podbudowie z tlenku cyrkonu, podobnie jak nowa korona na zębie 12. Filar wzmocniono wkladem z włókna szklanego.

 

 

Przypadek Dziesiąty

 

Zęby zniszczoneWyleczone zęby
Widok zębów przed leczeniem

Widok zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi

   
Braki w uzębieniuZdrowy uśmiech
Widok zębów w uśmiechu przed leczeniem Widok zębów w uśmiechu z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Patologiczne starcie zębów szczęki i żuchwy. Brak koron zębów: 16, 12, 45, 46, 35, 36.
Podjęte leczenie: brak zębów 16, 12, 45, 46 uzupełniono mostami porcelanowymi na bazie stopu nieszlachetnego, w okolicy zęba 16 podparcie szklane. Na zęby 24 i 26 założono korony porcelanowe, a na zęby 43, 42, 41 ,31 ,32 licówki porcelanowe.
Braki zębów 35 i 36 uzupełniono implantami.

 

 

Przypadek Jedenasty

 

Przed leczeniemPo leczeniu
Siekacze górne przed leczeniem Siekacze górne zaraz po zacementowaniu koron
   
Zęby (siekacze 11, 21, 22) w szczęce z nieestetycznymi starymi koronami porcelanowymi na podbudowie z metalu.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu, na zębach 11, 21 oraz 22. 

 

 

Przypadek Dwunasty

 

zęby do leczeniaPo wykonaniu leczenia
Widok zębów przed leczeniem Widok zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby 12, 22 przebarwione po leczeniu kanałowym ze starymi wypełnieniami kompozytowymi.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu na zębach 12 i 22.

 

 

Przypadek Trzynasty

 

Zęby przed leczeniemuzupełnienia protetyczne
Widok zębów przed leczeniem Widok zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby 12, 11, 21 przebarwione po leczeniu kanałowym ze starymi wypełnieniami kompozytowymi.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu, na zębach 12, 11, 21

 

 

Przypadek Czternasty

 

zęby przed leczeniemPo leczeniu
Widok zębów przed leczeniem Widok zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Patologiczne starcie zębów szczęki i żuchwy. Zęby (siekacze 11 i 21) w szczęce z nieestetycznymi starymi koronami porcelanowymi na podbudowie z metalu.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu na zębach: 12, 11, 21, 22, licówek na zębach: 13, 24, 25, 33, 44 i onlay na zębach 34, 35, 36, 46, 47.

 

 

Przypadek Piętnasty

 

Do leczeniaWyleczone zęby
Widok zębów przed leczeniem Widok zębów z nowymi wypełnieniami kompozytowymi i koronami protetycznymi
   
Zęby 12, 11, 21 przebarwione po leczeniu kanałowym ze starymi wypełnieniami kompozytowymi.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu na zębach 11, 21. Wybielenie zęba 12 i nowe estetyczne wypełnienie kompozytowe w zębie 22.

 

 

Przypadek Szesnasty

 

górne zębywyleczone zęby górne
Widok górnych zębów przed leczeniem Widok górnych zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Do leczenia stomatologicznegoZdrowy uśmiech
Widok górnych zębów w uśmiechu przed leczeniem Widok górnych zębów w uśmiechu z nowymi uzupełnieniami protetycznymi
   
Zęby 12, 11, 21, 22 ze starymi nieszczelnymi rekonstrukcjami kompozytowymi, zniszczone krwawiące i obrzęknięte dziąsła.
Podjęte leczenie: odbudowa protetyczna za pomocą koron porcelanowych, na podbudowie z tlenku cyrkonu na zębach 12, 11, 21 i licówki na zębie 22.

 

 

Przypadek Siedemnasty

 

Zęby do leczeniaZęby po leczeniu
Widok zębów przed leczeniem Widok zębów z nowymi uzupełnieniami protetycznymi na zębach własnych i implantach
   
Starcie zębów siekaczy żuchwy. Braki zębów w żuchwie: 45, 46, 35, 37.
Podjęte leczenie: w miejsce brakujących zębów 45, 46, 35, 37 wszczepiono implanty i uzupełniono braki zębowe koronami i mostami na implantach. Zęby dolne 33, 32, 31, 43, 42, 41 pokryto licówkami porcelanowymi, a na zęby 44 i 34 założono porcelanowe onlaye.

 

icon